Treball a fer

Creareu un joc de taula que sigui divertit i tingui els valors i actituds que s’han treballat a les activitats que heu fet durant la campanya.  Jocs que  intercanviareu amb un altre centre educatiu de la vostra ciutat.

Més endavant us facilitarem més detalls, idees i indicacions per a la seva invenció, construcció i intercanvi escolar.

 

Anuncis